Jan-Bertram Rietveld 

Mr. Jan-Bertram Rietveld is loonbelastingspecialist bij EY. Hij adviseert werkgevers, ondernemingsraden en cao-partijen over fiscale aspecten van arbeid waaronder aandelenregelingen, werkkostenregeling en CAO's. Jan-Bertram is spreker op congressen voor salarisadministrateurs en HR medewerkers. Daarnaast doceert hij loonheffingen aan belastingadviseurs. Ook is Jan-Bertram hoofdredacteur geweest bij verschillende tijdschriften en boeken op het gebied van loonheffingen, zoals Salaris, SalarisMagazine, de Loonheffingenalmanak en het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap.

Peter Hoogstraten

Drs. Peter Hoogstraten was na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna werkte hij bij de Belastingdienst in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator. Ook is Peter verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.

Mark Diebels

Mr. dr. Mark Diebels is advocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Hij heeft ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, voor werkgevers als voor werknemers, voor ondernemingsraden en werkgevers-organisaties. Hij heeft veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken gericht op vooral HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken. Zijn specialismen zijn: de zieke werknemer en re-integratie, ontslag, integriteit op de werkvloer en ongewenste omgangsvormen. Mark is aan Tilburg University gepromoveerd op de juridische aspecten van re-integratie van zieke werknemers en werkt ook als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht.